Święto Niepodległości

Utworzono dnia 13.11.2023

"Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba....

Tęskno mi, Panie..." (C.K.Norwid "Moja piosnka")

 

Jeszcze nie zginęła ta, o której piszą poeci, rozsławiają naukowcy, artyści, dla której pracują robotnicy, urzędnicy czy fryzjerzy. Ta, którą opiewają w wierszach i pieśniach. Ta dla której ponoszą ofiary. Ta, za którą giną. Polska. Kiedy mija 105. rocznica odzyskania niepodległości wywieszamy flagi, śpiewamy hymn i patriotyczne pieśni, składamy kwiaty, wygłaszamy prelekcje, pilnie zaglądamy w karty historii, manifestujemy, choćby marszem naszą narodową przynależność. Przynależność do polskiego narodu, wspólnoty ponad podziałami.

11 listopada mieszkańcy gminy Oleśnica zebrani pod tablicą pamięci uczcili dar wolności, pamięć o poległych w obronie Ojczyzny i nią samą. Nasze dzieci, schola, młodzi strażacy, harcerze, zespół "Oleśniczanka" sztandary, władze miasta miasta i gminy, delegacje, wszyscy zebrani – ich obecność świadczyła o świadomym i wspólnym przeżywaniu tego święta o patriotycznym zaangażowaniu.

 

 

Utworzono: 13.11.2023