Obchody Dnia Niepodległości

Utworzono dnia 01.02.2023
ZAPYTAJ MNIE O POLSKĘ...
REFLEKSJE NA TEMAT OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
"Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią,
Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie,
Nie pytaj mnie, dlaczego myślę że,
Że nie ma dla mnie innych miejsc.
Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej,
Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie,
Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę,
Zasypiać w niej i budzić się"
"Nie pytaj o Polskę" G. Ciechowski
Jakie są nasze powinności wobec Ojczyzny? Co to znaczy być patriotą? Czy jest jedno prawidłowe przeżywanie własnej przynależności do ojczystej ziemi, do rodaków? Święto Niepodległości jest niewątpliwie właściwą okazją do refleksji na temat różnych możliwości wyrażania swoich patriotycznych uczuć. Czy będzie to pieśń, drama, wiersz, warta honorowa, prelekcja historyczna, wywieszenie flagi, apel do rodaków, udział w uroczystej mszy świętej, turniej szachowy, zwykła zaduma - wszystko służy jednemu, jest wyrazem naszej pamięci i dumy z tego, że jesteśmy Polakami, niezależnie od tego, jak czasami trudna okazuje się rzeczywistość. Ważny jest autentyzm przeżywania.
Jak niegdyś ułani pod okienko panienki przybywamy pod tablice, pomniki, cokoły, krzyże, przystajemy w miejscach szczególnie dla nas ważnych – tu wszędzie jest nasza Ojczyzna.
Ze swej strony serdecznie dziękujemy tym, którzy okazali nam pomoc i współpracę w przygotowaniu obchodów niepodległościowych, a zwłaszcza młodym – harcerzom i przedstawicielom samorządu szkolnego działającego przy szkole podstawowej im. S. Żeromskiego w Oleśnicy oraz ich opiekunom, a także dzieciom z MGCK wraz z rodzicami. Serdecznie dziękujemy również Wiktorii Nowosielskiej wraz ze scholą za wspólny śpiew.
Osobne podziękowania dla pana Władka Nalepy i "Oleśniczanek". Współpraca z Wami zawsze jest pełna emocji, ale jej efekty są dla mnie ważne.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy
Utworzono: 13.02.2023